Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020

Quyết định Đính chính Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Hoà Bình thuê đất tại khu công nghiệp Mông Hoá, xã Mông Hoá, thành phố Hoà Bình

Công văn vv công khai doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng

Công văn V/v thông báo danh sách Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Nhà máy Nhôm Việt Nhật thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Nhôm Việt Nhật tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên Lạc Việt HTP thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sơn và vật liệu xây dựng Đông Á tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đức Hạnh HB thuê đất tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020”