Liên kết Website
Văn bản mới

Công văn V/v đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong các tháng cuối năm 2019; xây dựng cơ chế nhân dân tái định cư, kịp thời di chuyển các hộ dân vùng sạt lở do mưa lũ gây ra

CHỈ THỊ Về chấn chỉnh công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao bổ sung đất cho Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn

Công văn V/v quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình

Thông báo về Tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021

Thông báo v/v tổ chức hoạt động CCT khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Công văn Chương trình công tác tháng 10 của Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình